Офіційний сайт Нехворощанської громади
Полтавська область, Полтавський район

Програма соціально-економічного та культурного розвитку території Нехворощанської сільської ради на 2018 р

Дата: 22.12.2017 16:33
Кількість переглядів: 274

 

Фото без опису
   НЕХВОРОЩАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

НОВОСАНЖАРСЬКОГО РАЙОНУ

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

     

РІШЕННЯ

 третя сесії сьомого скликання

 

від 21 грудня  2017 року                                                                                                                                                                                                                                                    № 1

      

Про затвердження Програми

соціально- економічного

та культурного розвитку території

Нехворощанської сільської ради на 2018 рік

         Відповідно до статті 25, підпункту 22 пункту 1 статті 26, статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,статті 19, 144 Конституції України Закону України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України № 385 від 06.08.2014 року, сільська рада

ВИРІШИЛА:

 1.Затвердити Програму соціально-економічного та культурного розвитку території Нехворощанської сільської ради на 2018 рік (додається).

 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони памяток, історичного середовища та благоустрою.

 

Сільський голова                                                      Ю.І. Мовчан.

                                                                         

 

 

                                                         ЗАТВЕРЖЕНО

                                                                                рішення  3 сесії 7 скликання

                                                                                     Нехворощанської сільської ради

                                                              від 21.12.2017 № 1

 

 

 

 

 

П Р О Г Р А М А

соціально- економічного та

культурного розвитку території

Нехворощанської сільської ради

на 2018 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нехвороща 2017

ЗМІСТ

Вступ

І. Основні проблеми та мета соціально-економічного розвитку території Нехворощанської сільської ради.

ІІ. Створення умов для стабільного соціально-економічного розвитку території Нехворощанської сільської ради.

2.1. Розвиток економічного потенціалу території Нехворощанської сільської ради.

2.2. Залучення інвестицій для розвитку території Нехворощанської сільської ради.

2.3. Підвищення фінансової незалежності місцевого бюджету та ефективності використання бюджетних коштів.

2.4. Реалізація політики у галузі будівництва, архітектури та земельних відносин.

2.5. Розвиток житлово-комунального господарства та інфраструктури.

2.6. Підвищення тривалості життя та доступу до належного медичного обслуговування.

2.7. Розвиток освіти.

2.8. Розвиток фізичної культури і спорту.

2.9. Розвиток культури та туризму.

2.10. Підтримка сім’ї, дітей та молоді, а також громадян похилого віку, інвалідів, які потребують соціального обслуговування.

2.11. Підвищення рівня безпеки життя громадян. Цивільний захист, пожежна та техногенна безпека.

ІІІ. Фінансування Програми згідно заходів та цільових Програм.

ІV. Результати виконання Програми.

 Додатки:

 1. Перелік пріоритетних соціальних інвестиційних проектів, що мають вагоме значення для розвитку об’єднаної території Нехворощанської сільської ради.

 


 

 

 

ВСТУП

Програма соціально-економічного та культурного розвитку території Нехворощанської сільської ради на 2018 рік розроблена відповідно до Закону України “Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України”, Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад».

Програма соціально-економічного та культурного розвитку території Нехворощанської сільської ради (Нехворощанської об’єднаної території ) на 2018 рік (надалі Програма) розроблена виконавчим комітетом на основі аналізу поточної ситуації в господарському комплексі об’єднаної території Нехворощанської сільської ради та прогнозів і пропозицій підприємств і організацій, виходячи із загальної соціально-економічної ситуації, що склалася на відповідній території, з урахуванням можливостей та місцевих ресурсів, відповідно до пріоритетних напрямків розвитку населених пунктів об’єднаної території Нехворощанської сільської ради. Законодавчою основою для розроблення Програми є закони України « Про місцеве самоврядування в Україні», «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України» , вимог до реалізації Плану дій “Україна – ЄС», Програми діяльності Кабінету Міністрів України, Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року,  Стратегії регіонального розвитку Полтавської області на 2011-2020 роки.

Програма соціально-економічного та культурного розвитку території Нехворощанської сільської ради є планом реальних дій і інструментом для організації органами місцевого самоврядування успішного розвитку та нарощування добробуту території Нехворощанської сільської ради, підвищення її престижу, співпраці між владними структурами, діловими колами, громадськими організаціями, всіма верствами населення у вирішення питань розвитку території Нехворощанської сільської ради, відстоювання її інтересів.

 Дана програма визначає цілі, завдання та основні заходи економічного і соціального та культурного розвитку території Нехворощанської сільської ради на 2018 рік.

 

І. Основні проблеми та мета соціально-економічного розвитку

 території Нехворощанської сільської ради

Нехворощанська об’єднана громада створена у жовтні місяці 2017 року. До складу Нехворощанської сільської ради увійшло 5 сільських рад, а це 10 населених пунктів Новосанжарського району, чисельність населення складає: 5380 чол.

Основними проблемами соціально-економічного розвитку території Нехворощанської сільської ради (Нехворощанської ОТГ) є:

 • нераціональне використання земельних ресурсів сільськогосподарського призначення;
 • дефіцит фінансових ресурсів, що не дозволяє розпочинати реалізацію значних інвестиційних проектів;
 • зношеність основних фондів підприємств і інфраструктури обєктів;
 • безробіття та наявність тіньової зайнятості населення;
 • зниження купівельної спроможності населення через низькі реальні доходи;
 • низький рівень організації і надання адміністративних послуг;
 • недостатність фінансування об’єктів спорту;
 • незадовільний стан автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури;
 • відсутність 100% охоплення населених пунктів транспортного сполучення із центром громади;
 • зношеність об’єктів систем водопостачання та водовідведення в населених пунктах;
 • низький рівень вуличного освітлення та водозабезпечення сіл;
 • незадовільний стан благоустрою територій;
 • недостатнє матеріально-технічне забезпечення закладів охорони здоров’я, освіти, культури;
 •  виникнення стихійних сміттєзвалищ, впорядкування та паспортизація існуючих сміттєзвалищ на території громади.
 • впорядкування та облаштування територій існуючих могильників для поховання тварин;

Основною метою соціально-економічного та культурного розвитку території Нехворощанської сільської ради є створення умов для подальшого економічного зростання, наповнення місцевого бюджету коштами, покращення на цій основі бюджетного фінансування установ освіти, культури, соціального захисту та покращення умов життя населення.

 

ІІ. Створення умов для стабільного соціально-економічного розвитку території Нехворощанської сільської ради

2.1. Розвиток економічного потенціалу

Пріоритетними напрямами та завданнями в сфері економічного розвитку на 2018 рік є:

 - поліпшення умов життєдіяльності громадян на основі розвитку економіки як базису для підвищення рівня зайнятості та зростання доходів населення;

- підвищення стандартів життя, розвиток людського і соціального капіталу шляхом поліпшення якості та більшої доступності освіти і медичного обслуговування, підвищення дієвості і стабільності соціального захисту громадян;

сприяння налагодженню стабільної роботи діючих підприємств;

- забезпечення режиму максимального сприяння діяльності малого та середнього бізнесу, підвищення його ролі у соціально-економічному житті території Нехворощанської сільської ради;

- покращення благоустрою населених пунктів громади, розвиток

інфраструктури;

- недопущення обмежень на шляху розвитку підприємництва.

Основні заходи, що плануються для їх виконання:

 • створення сприятливих умов для розвитку бізнесу у 2018 році;
 • забезпечення дотримання вимог законодавства щодо публічності та прозорості діяльності під час підготовки, прийняття, відстеження результативності і перегляду регуляторних актів;
 • недопущення встановлення обмежень щодо кількості суб’єктів господарювання, які можуть здійснювати певні види господарської діяльності;
 • удосконалювати співпрацю із соціальними партнерами щодо забезпечення організації роботи по наданню консультацій особам з питань організації та провадження підприємницької діяльності;
 • організація проведення громадських та тимчасових робіт для осіб, зареєстрованих як безробітні, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до комунальної власності, а також за договорами – на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до інших форм власності;
 • здійснити перегляд політики щодо стягнення місцевих податків і зборів у межах компетенції з метою досягнення балансу інтересів суб’єктів господарювання та влади;

2.2. Залучення інвестицій для розвитку території

Нехворощанської сільської ради (Нехворощанської ОТГ)

 

Пріоритетними напрямами та завданнями в сфері залучення інвестицій для розвитку території Нехворощанської сільської ради на 2018 рік є:

 • забезпечити створення сприятливого інвестиційного клімату для залучення в економіку інвестиційних ресурсів;
 • сприяння інвесторам у питаннях консультативної допомоги, супроводженні інвестиційних проектів, які реалізуються в громаді , а також координації роботи інвесторів з місцевими органами  виконавчої влади відповідно до вимог законодавства;
 • залучення інвестиційних коштів для запровадження енергозберігаючих технологій, альтернативних видів енергії;
 •  ефективного використання субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток території Нехворощанської сільської ради;
 • стратегічне планування розвитку території Нехворощанської сільської ради.

Основні заходи, що плануються для їх виконання:

 • активізація інвестиційної діяльності підприємств і організацій територіaльної громaди, бюджетів усіх рівнів;
 • підвищення інноваційної спрямованості інвестиційної діяльності підприємств і організацій;
 • визначити пріоритетні об’єкти соціальної інфраструктури та виготовити проектно-кошторисну документацію для залучення інвестиційних коштів на реалізацію проектів з їх реконструкції, поточного та капітального ремонту;
 • проводити системну організаційну роботу по залученню інвестиційних коштів за рахунок міжнародної матеріально-технічної допомоги, залученню інвесторів до розвитку інженерно-транспортної, соціальної інфраструктури населених пунктів;
 • брати активну участь у грандах, які фінансуються Європейським Союзом;
 • розробити та затвердити Стратегію розвитку Нехворощанської сільської об’єднаної території Нехворощанської сільської ради;
 • забезпечити виготовлення містобудівної документації населених пунктів території Нехворощанської сільської ради;
 • покращення інвестиційного іміджу шляхом розробки та періодичного оновлення рекламно-іміджевої продукції та інформаційно-презентаційних матеріалів про громаду, висвітлення успішних практик інвестування у засобах масової інформації, участь та представлення інвестиційного потенціалу на інвестиційних форумах.

 

2.3. Підвищення фінансової незалежності місцевого бюджету

та ефективності використання бюджетних коштів

 

Пріоритетними напрямами та завданнями в сфері наповнення та виконання місцевого бюджету на 2018 рік є:

- забезпечення наповнюваності доходної частини бюджету, своєчасності і повноти сплати податків і зборів (обов’язкових платежів) до місцевого бюджету території Нехворощанської сільської ради;

- забезпечення фінансової самодостатності території Нехворощанської сільської ради;

- проведення раціональної та ефективної податково-бюджетної політики;

- підвищення результативності бюджетних видатків.

 Основні заходи, що плануються для їх виконання:

 • активізація роботи з детінізації економіки, легалізації заробітної плати з метою виконання планових показників по доходах місцевих бюджетів та їх наповнюваності;
 • проведення роботи з суб’єктами господарювання, які мають значні валові доходи, але офіційно виплачують заробітну плату меншу або на рівні мінімальної заробітної плати;
 • вжиття заходів щодо оптимізації видатків бюджетних установ та дотримання жорсткої бюджетної дисципліни;
 • застосування програмно-цільового методу бюджетування з метою підвищення прозорості та ефективності використання фінансових ресурсів;
 • створення належних матеріальних, фінансових та організаційних умов для забезпечення розвитку території Нехворощанської сільської ради;
 • підвищення якості та ефективності витрат бюджету розвитку шляхом спрямування таких коштів на реалізацію пріоритетних інвестиційних програм (проектів) з урахуванням оцінки їх економічної ефективності, використання системи електронних державних закупівель;
 • забезпечення надходжень податків, зборів та інших обов’язкових платежів до місцевих бюджетів не менше рівня визначених бюджетних призначень;
 • скорочення податкового боргу зі сплати податків, зборів і платежів, забезпечення повноти сплати орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності згідно з укладеними договорами оренди землі;
 • недопущення виникнення кредиторської та дебіторської заборгованості у бюджетній сфері;
 • забезпечення дотримання законодавства при здійсненні державних закупівель товарів та послуг, раціонального використання державних коштів;
 •  посилення попереднього та поточного контролю за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів, вжиття дієвих заходів щодо попередження порушень та вчасного усунення виявлених порушень.

 

 

2.4. Реалізація політики у галузі будівництва, архітектури та земельних відносин

 

Пріоритетними напрямами та завданнями в сфері будівництва, архітектури та земельних відносин на 2018 рік є:

 • забезпечення додержання законодавства у сфері архітектури, містобудування та державних стандартів, норм і правил при реалізації затвердженої містобудівної документації;
 • створення ефективної системи управління земельними ресурсами;
 • забезпечення прозорості у сфері земельних відносин та будівництва;
 • використання земель за їх функціональним призначенням;
 • створення привабливих умов для залучення інвестицій шляхом розробки та прийняття основних містобудівних документів;
 • підтримка розвитку тваринництва в приватному секторі на території Нехворощанської сільської ради шляхом створення громадських пасовищ.

Основні заходи, що плануються для їх виконання:

 • надання співфінансування довгострокових пільгових кредитів для індивідуального житлового будівництва в сільській місцевості;
 • формування єдиного реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов відповідно до законодавства та перебувають на квартирному обліку;
 • розробка та затвердження основних документів містобудування: генерального плану населених пунктів у відповідності до перспективності розвитку територій;
 • організація землеустрою на території Нехворощанської сільської ради;
 • здійснення інвентаризації земельних ділянок, на яких розташовано будівлі і споруди установ Нехворощанської ОТГ, з метою оформлення правовстановлюючих документів на землю під будівлями та спорудами установ Нехворощанської ОТГ, балансоутримувачем яких є Нехворощанська сільська рада;
 • формування ринку землі, організація землеоціночних та землевпорядних робіт для продажу та оренди ділянок;
 • передача земель сільськогосподарського призначення державної власності в комунальну власність для створення громадських пасовищ;
 • ведення земельно-кадастрової документації в розрізі землекористувачів та власників земельних ділянок на території Нехворощанської сільської ради, здійснення обліку кількості земель;
 • актуалізація даних та оновлення картографічних матеріалів;
 • контроль за використанням та охороною земель комунальної форми власності, додержання землевласниками та землекористувачами земельного та екологічного законодавства, встановленого режиму використання земельних ділянок відповідно до їх цільового призначення та умов надання

2.5. Розвиток житлово-комунального господарства та інфраструктури

Пріоритетними напрямами та завданнями в сфері житлово-комунального господарства та інфраструктури на 2018 рік є:

 • поліпшення якості надання житлово-комунальних послуг для населення території Нехворощанської сільської ради;
 • поліпшення благоустрою території Нехворощанської сільської ради;
 • поліпшення стану забезпечення населення якісною питною водою;
 • розширення мережі вуличного освітлення на території Нехворощанської сільської ради;
 • поліпшення експлуатаційного стану комунальних доріг;
 • задоволення потреб населення автотранспортом загального користування та забезпечення населених пунктів території Нехворощанської сільської ради регулярним автобусним сполученням.

Основні заходи, що плануються для їх виконання:

 • залучення інвестицій для реалізації інвестиційних проектів у сфері житлово-комунального господарства з залученням коштів з різних джерел;
 • поліпшення матеріально-технічного забезпечення КП «Нехворощанський сільгоскомунгосп (придбання трактора з навісним обладнанням та грейдера);
 •  підвищення ефективності роботи КП «Нехворощанський сільгоскомунгосп» щодо надання житлово-комунальних послуг, удосконалення систем управління, виконання робіт з благоустрою селища та сіл території Нехворощанської сільської ради;
 • організація контролю за дотриманням вимог правил благоустрою на території Нехворощанської сільської ради;
 • вирішення проблемних питань збору та утилізації сміття, твердих побутових відходів, прибирання стихійних сміттєзвалищ;
 • впорядкування та облаштування територій існуючих могильників для поховання тварин;
 • здійснення благоустрою кладовищ;
 • проведення робіт з вирубки дерев, що знаходяться в аварійному стані чи завдають шкоди лініям електромережі;
 • ремонт та очищення громадських криниць в населених пунктах на території Нехворощанської сільської ради:
 • капітальний ремонт вуличного освітлення в с.Лівенське, Нехвороща
 • здійснення поточного ремонту доріг в населених пунктах на території Нехворощанської ОТГ.
 • здійснення капітального ремонту доріг по вул. Миру та вул. Центральній в с. Нехвороща.

 

2.6. Підвищення тривалості життя та доступу до належного медичного обслуговування

 

Пріоритетними напрямами та завданнями в сфері медичного обслуговування на 2018 рік є:

 • підвищення якості та доступності надання медичної допомоги населенню території Нехворощанської сільської ради, шляхом продовження реформування галузі охорони здоров’я та оптимізації мережі, відповідно до потреб населення регіону;
 • запровадження медичних стандартів (уніфікованих клінічних протоколів) надання медичної допомоги у профілактичних заходів для збереження здоров’я громадян;
 • поліпшення матеріально-технічної бази Нехворощанської Районної лікарні №2, сільських фельдшерських пунктів шляхом залучення різних джерел фінансування.

 

Основні заходи, що плануються для їх виконання:

Діяльність галузі охорони здоров’я виконавчого комітету у 2018 році буде спрямована на виконання умов для ефективного та доступного для усіх громадян медичного обслуговування.

Серед основних проблем, які потребують першочергового вирішення є:

 • профілактика, рання діагностика, розвиток первинної медико-санітарної допомоги;
 • зменшення рівня смертності працездатного населення;
 • зниження захворюваності шляхом виділення бюджетних коштів на профілактичні заходи;
 • дотримання контролю за надання законодавчо встановлених додаткових спеціальних пільг медичним працівникам територіальної громади.
 • збереження тривалості життя населення не менше 75 років;
 • недопущення смертності немовлят у віці до 1 року життя;
 • недопущення материнської смертності;
 • зниження захворюваності з вперше встановленим діагнозом туберкульозу до обласного показника;
 • зниження питомої ваги злоякісних новоутворень візуальної локалізації до обласного показника;
 • відкриття відділення невідкладної допомоги для суттєвого покращення обслуговування населення району як по часу так і по якості;
 • залучення інвесторів та виділення додаткових джерел у покращенні матеріально-технічної бази Нехворощанської районної лікарні №2;
 • продовження роботи з пропаганди здорового способу життя та формування громадської думки щодо нетерпимості таких шкідливих звичок як алкоголізм, наркоманія, тютюнопаління, статева нерозбірливість;
 • оздоровлення та відпочинок дітей.
 • забезпечити дотримання контрольних показників обсягу та якості медичної допомоги населенню території Нехворощанської сільської ради та належну модернізацію медичних закладів.

 

 2.7. Розвиток освіти

 

Освітню галузь Нехворощанської сільської ради представляють:

 •  Загальноосвітні навчальні заклади І-ІІ ступенів – 1 од;

-        Загальноосвітні навчальні заклади І-ІІІ ступенів – 3 од;

 •  Дошкільні навчальні заклади – 5 од.
 • Юудинок дитячої та юнацької творчості – 1 од.

Дошкільна освіта є самостійною системою, обов’язковою складовою освіти в Україні, яка гармонійно поєднує сімейне та суспільне виховання, збагачує знання дитини необхідною якісною інформацією, допомагає їй реалізувати свій природний потенціал, орієнтуватися на загальнолюдські й національні цінності.

Метою повної загальної середньої освіти є різнобічний розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка усвідомлює себе громадянином України, здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, трудової діяльності та громадянської активності.

Пріоритетними напрямами та завданнями в сфері освіти на 2018 є:

 • модернізація системи освіти шляхом створення освітнього округу, оптимізація мережі загальноосвітніх навчальних закладів;
 • продовження роботи із створення опорних загальноосвітніх навчальних закладів шляхом об’єднання малокомплектних шкіл, зміни їх типу та/або ступеня, реорганізації, оновлення їх навчально-методичної та матеріально-технічної бази;
 • зміцнення матеріально-технічної бази навчальних кабінетів загальноосвітніх закладів;
 • модернізація технологічного обладнання їдалень навчальних закладів;
 • здійснення енергозберігаючих заходів в закладах освіти;
 • забезпечення контролю за якістю харчових продуктів та дотриманням норм харчування в ЗНЗ та ДНЗ;
 • подальший розвиток інклюзивної освіти у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах різних типів та форм власності;
 • забезпечення сучасного інформаційно-комунікаційного оснащення освітнього процесу в кожному навчальному закладі;
 • підвищення рівня забезпечення транспортними послугами учнів та педагогічних працівників до місць навчання, роботи і додому;
 • удосконалення системи позашкільної освіти та створення умов для діяльності позашкільних навчальних закладів як координаційних центрів виховної та організаційно-методичної роботи;
 • забезпечення розвитку дитячого, дитячо-юнацького спорту та резервного спорту;

Основні заходи, що плануються для їх виконання:

 • розробка та прийняття Програми розвитку освіти на території Нехворощанської об’єднаної територіальної громади.
 • здійснення заходів щодо охоплення дошкільною освітою 100% дітей відповідного віку, забезпечити стовідсоткове охоплення дошкільною освітою дітей 5-ти річного віку;
 • створення умов для особистісного зростання кожної дитини з урахуванням її задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних психічних та фізичних особливостей;
 • забезпечення державних гарантій на якісну освіту, соціальний захист та підтримку дітей, які потребують особливої уваги, корекції фізичного та (або) розумового розвитку;
 • здійснення ефективного психолого-медико-педагогічного супроводу дітей,
 • збільшення охоплення дітей науково-дослідною, експериментальною, науково-технічною та спортивно-технічною діяльністю;
 • підвищення активності та показників участі громади в обласних, Всеукраїнських та міжнародних масових заходах (конкурсах, змаганнях, олімпіадах, виставках, оглядах та ін.);
 • розробка цілісної системи виявлення та психолого-педагогічного супроводу обдарованої молоді, забезпечення умов для її розвитку, соціалізації та подальшого професійного зростання;
 • забезпечення реалізації Всеукраїнського освітнього проекту «Формування та розвиток інформаційно-комунікаційної компетентності педагогів» щодо неперервного підвищення кваліфікації педагогів в галузі інформаційно-комунікаційних технологій;
 • здійснення системних заходів з метою забезпечення дошкільних навчальних закладів комп’ютерною технікою, підключення їх до мережі Інтернет;
 • оснащення навчальних кабінетів загальноосвітніх навчальних закладів мультимедійними засобами;
 • належне медичне обслуговування учасників навчально-виховного процесу, здійснення постійного контролю щодо належної організації гарячого харчування учнів;
 • проведення робіт з реконструкції та поточних ремонтів закладів освіти на території території Нехворощанської сільської ради;
 • придбання меблів для загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів (шкільні парти, стільці, меблі для їдалень);
 • зміцнення матеріально-технічного стану бази-стоянки та зберігання шкільних автобусів.
 • поточний ремонт дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів території Нехворощанської сільської ради.

2.8. Розвиток фізичної культури і спорту

На території Нехворощанської сільської ради знаходиться стадіони сіл Нехвороща, Шедієве, Соколова Балка, функціонують спортивні майданчики, спортивні зали в Загальноосвітніх школах. Цей спортивний потенціал необхідно використовувати під час проведення сільських змагань присвячених Дню Перемоги, Дню села, Дню молоді та ін.

Основні проблеми:

 • обмеженість обсягів фінансування сфери фізичної культури і спорту.
 • необхідність облаштування місцями для глядачів сільських стадіонів;

Пріоритетними напрямами та завданнями в сфері фізичної культури та спорту на 2018 рік є:

        -  забезпечення належних умов для розвитку спорту на селі;

 • підвищення ефективності роботи спортивних майданчиків, футбольного поля, спортивного залу, збільшення кількості осіб, що займаються спортом;
 • забезпечення ремонту, реконструкції та оснащення спортивних споруд;
 •  фінансування благоустрою стадіонів в селах громади;
 • збільшення кількості населення, представників різних верств, які займаються всіма видами фізкультурно-оздоровчої роботи, в тому числі за місцем проживання;
 • збільшення кількості дітей та підлітків, залучених до занять у секціях.
 •  побудова футбольного поля зі штучним покриттям в с. Нехвороща

Основні заходи, що плануються для їх виконання:

 • формування системи дитячого фізичного виховання;
 • удосконалення системи дитячо-юнацького спорту;
 • закупівля спортивного інвентарю і спортивної форми для спортивних команд громади;
 • підвищення якості відбору обдарованих осіб до системи резервного спорту, створювати умови для розвитку індивідуальних здібностей спортсменів на етапах багаторічної підготовки;
 • створення умов для розвитку масової фізичної культури, фізкультурно-оздоровчої та реабілітаційної роботи серед інвалідів, відкриття додаткових спортивних майданчиків.
 • проведення інвентаризації спортивних споруд у сільських населених пунктах з метою визначення потреб у їх подальшому облаштуванні, ремонті, а також будівництві нових спортивних споруд;
 • проведення фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи в усіх навчальних закладах, за місцем проживання, роботи та у місцях масового відпочинку громадян, а також фізкультурно-оздоровчу та реабілітаційну роботу серед інвалідів;
 • проведення спортивних змагань по футболу «Кубок і Чемпіонат»
 •  будівництво спортивного майданчику із штучним покриттям біля Нехворощанської ЗОШ І-ІІІ ступенів.

 

 2.9. Розвиток культури та туризму

 

Пріоритетними напрямами та завданнями в сфері культури та туризму на 2018 рік є:

 • відродження духовності та культури, збереження надбань національної культурної спадщини, обрядів і традицій українського народу, розвиток самодіяльно-художньої творчості;
 • забезпечення повноцінного функціонування мережі закладів культури;
 • здійснення енергозберігаючих заходів в закладах культури;
 • популяризація національної культурної спадщини серед учнів, молоді, розвиток пам’яток культурної спадщини;
 • проведення ремонтних робіт по утриманню пам’яток у належному стані;
 • пошуки шляхів залучення недержавних коштів та засобів підтримки культури і мистецтва;
 • популяризація туристично-рекреаційного потенціалу території Нехворощанської сільської ради, сприяння розвитку зеленого туризму.

Основні заходи, що плануються для їх виконання:

 • посилення роботи у проведенні заходів, пов’язаних із героїнізацією осіб, які віддали життя за незалежність України, вшанування їх пам’яті, патріотичного виховання та консолідації українського народу та проведення зустрічей з воїнами, які перебували в зоні АТО та учасниками Євромайдану;
 • оптимізація і подальший розвиток мережі закладів культури території Нехворощанської сільської ради та її творчого потенціалу;
 • оновлення фондів публічних бібліотек відповідно до культурних, інформаційних та пізнавальних потреб громадян;
 • відродження української національної культури, розвиток культурних традицій території Нехворощанської сільської ради;
 • підтримка фестивального конкурсного руху і творчої молоді у реалізації мистецьких проектів;
 • забезпечення участі місцевих колективів у Всеукраїнських, Міжнародних конкурсах, фестивалях, святах;
 • посилення контролю за дотриманням пам’ятко-охоронного законодавства на пам'ятках та об'єктах археології, історії, архітектури та мистецтва, що розташовані на території Нехворощанської сільської ради;
 • проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед населення у сільській місцевості з метою залучення його до діяльності у сфері сільського зеленого туризму;
 • проводити організаційні заходи щодо залучення майстрів народного мистецтва вишивки, ткацтва, плетіння, різьблення, гончарства та ін. для проведення майстер-класів;
 • проведення поточних ремонтів памяток історії;
 • придбання музичних інструментів (електрогітара, ударна установка) для Нехворощанського будинку культури;
 • придбання нової літератури на суму: 5 тис. грн., для дитячої бібліотеки та сільських бібліотек;
 • передплата періодичних видань на суму 2 тис. грн.,

 

2.10. Підтримка сім’ї, дітей та молоді, а також громадян похилого віку, інвалідів, які потребують соціального обслуговування

 

Пріоритетними напрямами та завданнями з підтримки сім’ї, дітей та молоді, а також громадян похилого віку, інвалідів, які потребують соціального обслуговування на 2018 рік є:

 • підвищення рівня та якості життя дітей, сімей та молоді;
 • забезпечення прав та задоволення законних інтересів дітей, сімей та молоді;
 • забезпечення проведення широкомасштабної кампанії щодо влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування у різні форми сімейного виховання, милосердного ставлення території Нехворощанської сільської ради до дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
 • здійснення заходів щодо запобігання бездоглядності і безпритульності серед дітей, які виховуються у складних життєвих обставинах;
 • зниження рівня поширення негативних явищ у дитячому та молодіжному середовищі;
 • забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД;
 • зменшення кількості випадків відмов від новонароджених дітей;
 • забезпечення соціального обслуговування (надання соціальних послуг) громадян похилого віку, інвалідів, які перебувають у складних життєвих обставинах;
 • Підтримка Ветеранських організацій. 

Основні заходи, що плануються для їх виконання:

 • проведення заходів щодо попередження насильства в сім’ї та запобігання торгівлі людьми;
 • здійснення обліку дітей, які залишились без батьківського піклування, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах;
 • забезпечення здійснення соціального супроводження дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, опікунів, піклувальників, усиновителів;
 • проведення засідань консультаційної-методичної ради з питань організації соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю;
 • зняття з соціального супроводу сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, з позитивним результатом до 70% від загальної кількості сімей, охоплених соціальним супроводом;
 • забезпечення соціального інспектування та надання соціальних послуг учасникам антитерористичної операції та членам їхніх сімей;
 • контроль за цільовим використанням коштів при народженні дитини;
 • здійснення попередження раннього соціального сирітства шляхом поліпшення соціальної роботи в консультаційних пунктах центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді при пологовому відділенні лікарні;
 • забезпечення ефективного функціонування мобільного консультаційного пункту соціальної роботи в сільській місцевості;
 • проведення роботи, спрямованої на профілактику соціально-небезпечних хвороб і пропаганда здорового способу життя;
 • висвітлення у засобах масової інформації актуальних питань дитячої, молодіжної та сімейної тематики, популяризація сімейних цінностей сім’ї;
 • створення та розповсюдження соціальної реклами з питань поширення сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, пропаганди здорового способу життя;

 

2.11. Підвищення рівня безпеки життя громадян. Цивільний захист, пожежна та техногенна безпека

 

Пріоритетними напрямами та завданнями з підвищення рівня безпеки життя громадян, цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки на 2018 рік є:

 • запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, ефективне реагування на них, забезпечення збереження життя і здоров’я людей;
 • контроль за станом навколишнього природного середовища, санітарно-гігієнічною та епідемічною ситуацією;
 • запобігання загибелі людей на водних об’єктах;
 • організація обліку та контролю за утриманням та станом готовності захисних споруд цивільного захисту до використання за призначенням;
 • удосконалення та підтримання у готовності системи централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації;
 • просвітницька робота серед населення щодо правил безпеки життєдіяльності, способів надання домедичної допомоги.
 • попередження загибелі людей на пожежах та проведення цілеспрямованої профілактичної роботи з населенням щодо профілактики травматизму невиробничого характеру, виховання поважного ставлення до безпеки людини, усвідомлення необхідності вироблення навичок дотримання правил поведінки при пожежах, підняття рівня інформаційно-просвітницької роботи з питань забезпечення пожежної безпеки;
 • створення пожежного підрозділу місцевої пожежної охорони Нехворощанської ОТГ. 

Основні заходи, що плануються для їх виконання:

 • забезпечення реалізації заходів, передбачених Програмою захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на території Нехворощанської сільської ради на 2018-2020 роки;
 • створення, збереження та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;
 • забезпечення роботи комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, а в разі виникнення надзвичайної ситуації – спеціальних комісій з їх ліквідації;
 • організація проведення невідкладних відновлювальних робіт і заходів, спрямованих на ліквідацію надзвичайних ситуацій та їх наслідків;
 • забезпечення діяльності та атестація аварійно-рятувальної служби та рятувальників даного підрозділу;
 • обладнання місць масового відпочинку людей на водних об’єктах в населених пунктах;
 • обладнання інформаційно-довідкових куточків з питань цивільного захисту населення в установах, що належать до сфери управління селищної ради, публікації в місцевих засобах масової інформації та на сайті сільської ради інструкцій про дії населення в різних надзвичайних ситуаціях, що можуть виникнути на території населених пунктів;
 • визначення потреби у захисних спорудах цивільного захисту, утримання їх у готовності до використання за призначенням, прийняття рішень про подальше використання даних об’єктів комунальної власності та безхазяйних захисних споруд;
 • покращення екологічної інфраструктури (водопостачання, каналізація та переробка твердих побутових відходів);
 • забезпечення очищення, ремонт, проведення профілактичної дезинфекції криниць громадського користування та джерел централізованого водопостачання;
 • ефективне та раціональне використання природних ресурсів, збереження біорізноманіття, охорона водних, земельних та лісових ресурсів, атмосферного повітря, розвиток мінерально-сировинної бази та екологічно безпечного надрокористування;
 • забезпечення оповіщення та інформування населення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій;
 • забезпечення реалізації вимог техногенної та пожежної безпеки на суб’єктах господарювання, що належать до сфери управління селищної ради;
 • складання довідок про визнання особи постраждалою внаслідок надзвичайної ситуації, списків постраждалих осіб для виплати матеріальної допомоги;
 • забезпечення заходів соціального захисту та відшкодування матеріальних збитків постраждалим внаслідок надзвичайних ситуацій;
 • вжиття заходів щодо якісного монтажу та обслуговування ліцензійними організаціями автоматичної пожежної сигналізації на усіх об’єктах, що входять в межі території Нехворощанської сільської ради;
 • проведення просочення вогнетривким розчином деревяних конструкцій горищного приміщення на об’єктах, що входять в межі території Нехворощанської ради;
 • вжиття заходів щодо проведення перевірок, поточних ремонтів систем енергоживлення (електромереж) на усіх об’єктах, що входять в межі території Нехворощанської ради;
 • забезпечення проведення ліцензованими організаціями монтажу, ремонтів, перевірок (ревізій), пристроїв блискавко захисту із складанням відповідних актів на усіх об’єктах, що входять в межі території Нехворощанської сільської ради;
 • проведення замірів опору ізоляції силової та освітлювальної електромережі, з складанням відповідних нормативних документів на усіх об’єктах, що входять в межі території Нехворощанської сільської ради;
 • облаштування шляхів евакуації у відповідність до вимог норм та правил на усіх об’єктах Нехворощанської сільської ради;
 • забезпечення приведення в робочий стан систем зовнішнього та внутрішнього протипожежного водопостачання на усіх об’єктах, що входять в межі території Нехворощанської ради;
 • забезпечення у повній мірі первинними засобами пожежогасіння усі об’єкти , що входять до Нехворощанської сільської ради;
 • проведення технічного обслуговування наявних засобів пожежогасіння на усіх об’єктах, що входять до Нехворощанської сільської ради;
 • проведення перевірок приладів пічного опалення, димоходів та вентиляції їхнього поточного ремонту на усіх об’єктах, що входять в межі території Нехворощанської сільської ради;
 • проведення посадовими особами навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки на усіх об’єктах, що входять в межі території Нехворощанської сільської ради;
 • утримання та належне фінансування підрозділів місцевої пожежної охорони. 

ІІІ. Фінансування програми згідно заходів та цільових програм

         Відповідно до пріоритетів, визначених у Програмі соціально-економічного та культурного розвитку території Нехворощанської сільської ради на 2018 рік, значна увага приділятиметься підвищенню інвестиційної привабливості та конкурентоспроможності території завдяки ефективному використанню наявного економічного потенціалу.

Показники економічного, соціального та культурного розвитку Нехворощанської об’єднаної  території Нехворощанської сільської ради на 2018 рік характеризують динаміку розвитку господарського комплексу, яку передбачено досягти в результаті реалізації запланованих в Програмі заходів, цільових проектів та бізнес-планів.

Перелік перспективних проектів, реалізація яких передбачається у 2018 році (Додаток 1).

 

ІV. Результати виконання Програми

Фінансове забезпечення реалізації завдань і заходів Програми буде здійснюватися за рахунок державного і місцевого бюджетів, коштів суб’єктів господарювання, вітчизняних та іноземних інвесторів, міжнародних фінансових організацій, залучених коштів населення, а також коштів інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

Спрямування інвестиційних потоків у різні сфери економічної та соціальної діяльності дозволить забезпечити вирішення основних соціальних питань та виконання планових надходжень до бюджету Нехворощанської сільської ради.

Для забезпечення ефективного використання бюджетних коштів передбачається концентрація видатків на заплановані бюджетні призначення та виконання пріоритетних проектів розвитку соціальної інфраструктури.

З метою належного виконання Програми будуть прийняті необхідні цільові галузеві програми. Необхідно забезпечити фінансування з сільського бюджету першочергових заходів цільових програм, які реалізовуватимуться відповідно до пріоритетів даної Програми.

Звітування про виконання Програми здійснюватиметься відповідальними виконавцями за підсумками року на сесії Нехворощанської сільської ради.

Результатами виконання Програми будуть:

 • активізація роботи з залучення коштів державного бюджету, міжнародної технічної допомоги та благодійних фондів для реалізації соціально-економічних проектів;
 • забезпечення населених пунктів території Нехворощанської сільської ради містобудівною документацією, що дасть можливість поліпшити інвестиційну ситуацію та визначити перспективи розвитку територій;
 • проведення інвентаризації наявного матеріально-технічного і ресурсного потенціалу та розроблення пропозицій щодо можливостей ширшого його використання;
 • забезпечення сталого функціонування та розвитку житлово-комунального господарства;
 • сприяння розвитку інфраструктури, поліпшення стану доріг, підвищення рівня надання послуг з пасажирських перевезень;
 • поліпшення благоустрою населених пунктів;
 • активне впровадження енергозберігаючих технологій;
 • ефективне функціонування мережі освітніх закладів та розвиток фізкультури і спорту;
 • збереження історико - архітектурної та культурної спадщини;

Програма соціально-економічного та культурного розвитку території Нехворощанської сільської ради на 2018 рік містить завдання і орієнтири щодо подальшого розвитку економіки, соціальної та культурної сфери Нехворощанської об’єднаної територіальної громади.

 Виконання передбачених заходів дасть можливість досягти більш високого рівня соціально-економічного та культурного розвитку території Нехворощанської сільської ради та сприятиме підвищенню рівня соціальної захищеності населення.

 Протягом року питання місцевого розвитку вирішуватимуться, виходячи з інтересів об’єднаної територіальної громади Нехворощанської сільської ради, на основі активної участі кожного члена виконкому, кожного депутата селищної ради та за участю найбільш активних жителів території Нехворощанської сільської ради.

 

 

 

 

 

Заступник сільського голови                                                       О.П. Лимар.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                           

 

 

 

                      

Додаток 1

 

 

 

 

 

Перелік

об’єктів та заходів, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного, місцевого бюджету та субвенції з державного бюджету на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад у 2018 році в Нехворощанській об’єднаній територіальній громаді

 

 

п/п

Найменування інвестиційних програм і проектів на формування
інфраструктури
 та їх місцезнаходження, вид робіт (заходи)

Період реалізації

Кошторисна вартість об’єкта,

тис. грн.

усього

кошти державного бюджету

кошти місцевого бюджету

1

2

3

4

5

6

Громада с. Нехвороща

1

Ремонт вулиць Пушкіна, Полтавська

2018 р.

195.00

 

195,00

2

Облаштування автомобільної стоянки біля Нехворощанського СБК та під’їзду до неї

2018

150.00

 

150,00

3

Будівництво тротуару в сільському парку до Нехворощанського СБК

2018

50,00

 

50,00

Громада с. Лівенське

1

Реконструкція системи водопостачання

2018 р.

195,00

-

195.00

2

Співфінансування проекту Бюджету участі по вуличному освтленню вулиць

2018 р.

90,00

-

90,00

3

Поточний ремонт Лівенського СБК

2018 р.

60,00

-

60,00

Громада с. Шедієве

1

Реконструкція вуличного освітлення вулиць с. Шедієве

2018 р.

195,00

-

195,00

2

Ремонт ДНЗ «Веселка»

2018 р.

100,00

-

100,00

Громада с. Маячка

1

Поточний ремонт вулиць

2018 р.

199,00

-

199,00

2

Реконструкція системи водопостачання

2018 р.

198,00

-

198,00

Громада с. Соколова Балка

1

Поточний ремонт вулиць

2018 р.

300,0

-

300,0

Спільні заходи Нехворощанської ОТГ

1

Придбання засобів спеціального призначення для відділу благоустрою для забезпечення потреб громади в поліпшенні інфраструктури

2018 р.

15,00

 

15,0

2

Придбання оргтехніки

2018 р.

80.00

 

80,00

3

Придбання звукопідсилювальної апаратури для сільських клубів

2018 р.

135,00

 

135,00

9

Поточний ремонт пам’ятників Нехворощанської об’єднаної територіальної громади

2018 р.

20,0

-

20,0

 

                                                                                                                                              

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь