A A A K K K
для людей із порушенням зору
Офіційний сайт Нехворощанської громади
Полтавська область, Полтавський район

онкурс на посаду директора комунального некомерційного підприємства «Нехворощанський Центр первинної медико-санітарної допомоги

Дата: 28.04.2022 15:44
Кількість переглядів: 259

Оголошується конкурс на посаду директора комунального некомерційного підприємства «Нехворощанський Центр первинної медико-санітарної допомоги Нехворощанської сільської ради Полтавського району Полтавської області»

Правові підстави проведення конкурсу:

Постанова Кабінету Міністрів України № 1094 «Про затвердження Порядку проведення  конкурсу  на  зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я» (зі змінами) від 27.12.2017 року,  Розпорядження  Нехворощанського сільського голови № 7-од «Про проведення конкурсу та оголошення про початок формування конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття вакантної посади керівника комунального некомерційного підприємства «Нехворощанський Центр первинної медико-санітарної допомоги Нехворощанської сільської ради Полтавського району Полтавської області» від 31 січня 2022 року.

Назва підприємства:

Комунальне некомерційне підприємство «Нехворощанський Центр первинної медико-санітарної допомоги Нехворощанської сільської ради Полтавського району Полтавської області» (скорочена назва - КНП «Нехворощанський ЦПМСД»).

Юридичне та фактичне місцезнаходження підприємства:

вул. Корчукова, 12дсело Нехвороща  Полтавського р-ну Полтавської обл.39354.

Основні напрями діяльності підприємства визначені Статутом та Структурою, що додаються нижче.

Коди КВЕД 86.10 Діяльність лікарняних закладів.

Кошторисні призначення для фінансового забезпечення діяльності КНП «Нехворощанський ЦПМСД»:

Загальний фонд місцевого бюджету - 900 тис.грн.

Назва вакантної посади керівника закладу охорони здоров’я: директор комунального некомерційного підприємства «Нехворощанський Центр первинної медико-санітарної допомоги Нехворощанської сільської ради Полтавського району Полтавської області».

Строк і місце прийняття документів: 

Документи для участі в конкурсі приймаються в запечатаному вигляді (крім заяви) протягом 30-ти (тридцяти) календарних днів після дати оприлюднення оголошення про проведення конкурсу на офіційному веб-сайті Нехворощанської сільської ради.

Дата початку приймання документів для участі у конкурсі – 01 лютого 2022 року.

Кінцевий термін приймання документів для участі у конкурсі – 02 березня 2022 року до 17.15 години.

Документи для участі у конкурсі приймаються за адресою: вул. Миру, буд. 3село Нехвороща Полтавського р-ну. Полтавської обл.39354секретар Нехворощанської сільської ради.

Телефони для довідок та адреса електронної пошти:

095-764-25-54, e-mail: sr-nehvoroscha@ukr.net (тема: Конкурс керівника закладу охорони здоров’я).

Контактна особа: Короленко Зоя Петрівна.

ВИМОГИ ДО ПРЕТЕНДЕНТІВ НА ЗАЙНЯТТЯ ВАКАНТНОЇ ПОСАДИ:

-  Громадянство України,

Вища освіта II рівня за ступенем магістра спеціальності галузі знань «Управління та адміністрування» або «Публічне управління та адміністрування», або «Право», або «Соціальні та поведінкові науки», або «Гуманітарні науки», або «Охорона здоров’я» та спеціалізацією «Організація і управління охороною здоров’я»,

не менше 3-х років стажу за основною спеціальністю або одного року на керівних посадах,

підвищення кваліфікації (курси удосконалення, стажування, тощо у разі наявності),

- вільне володіння державною мовою, відповідно до статті 9 та 10 Закону України  «Про забезпечення функціонування української мови як державної»  документ, що підтверджує вільне володіння державною мовою (рівень володіння державною мовою особами, засвідчується документом про повну загальну середню освіту за умови, що такий документ підтверджує вивчення особою української мови як навчального предмета (дисципліни), або державним сертифікатом про рівень володіння державною мовою, що видається Національною комісією зі стандартів державної мови відповідно до Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної»),

знання Конституції України, законів, постанов, указів, розпоряджень, рішень та інших нормативно-правових актів органів державної влади і місцевого самоврядування, які регулюють порядок діяльності закладу охорони здоров’я; профілю, спеціалізації й особливостей структури закладу охорони здоров’я; податкового та екологічного законодавства; перспектив, вітчизняних і світових тенденцій технологічного, технічного, економічного і соціального розвитку галузі і закладу охорони здоров’я; можливостей ефективного використання виробничих потужностей, наявних технологічних процесів, їх реструктуризації або заміни; кадрових ресурсів закладу охорони здоров’я; порядку розроблення і затвердження бізнес-планів, фінансових планів (у разі необхідності) та програм виробничо-господарської діяльності; ринкових методів господарювання та управління; кон’юнктури ринку; порядку укладення і виконання господарських та фінансових договорів, галузевих тарифних угод, колективних договорів та регулювання соціально-трудових відносин; основи економіки, менеджменту, маркетингу, організації виробництва, праці та управління; етику ділового спілкування та ведення переговорів; трудового законодавства, технологій інформаційного забезпечення управління, форм та методів роботи із засобами масової інформації; правил ділового етикету; сучасних засобів комунікацій та зв’язку; сучасної наукової літератури та науково-практичної періодики за фахом; методики визначення потреби в лікарських засобах, медичних виробах, обладнанні; специфіки менеджменту і маркетингу в галузі охорони здоров’я,

високі ділові і професійні якості та організаторські здібності.

 

УМОВИ ОПЛАТИ ПРАЦІ КЕРІВНИКА: визначаються на договірних засадах відповідно до типової форми контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 року № 792. Посадовий оклад керівника підвищується з урахуванням кваліфікаційної категорії. За рішенням органу управління встановлюються надбавки та доплати у відповідності до чинного законодавства.

ДАТА ТА МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ:

засідання конкурсної комісії з розгляду заяв претендентів і доданих до них документів відбудеться 03 березня 2022 року;

- засідання конкурсної комісії з розгляду конкурсних пропозицій учасників конкурсу на зайняття посади директора КНП «Нехворощанський ЦПМСД», проведення з ними співбесіди та здійснення шляхом голосування відбору з числа учасників конкурсу однієї кандидатури, яка відповідає встановленим вимогам – переможця конкурсу, відбудеться 04 березня  2022 року  в приміщенні Нехворощанської сільської  ради за адресою: вул. Миру, буд. 3 село Нехвороща Полтавського р-ну Полтавської обл., 39354.

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, що подаються претендентами для участі в конкурсі (претенденти подають документи особисто або надсилають їх поштою):

1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 1 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 1094 (зі змінами) від 27 грудня 2017 року (електронне посилання);

3) резюме у довільній формі;

4) автобіографія;

5) копія (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копія трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;

6) згода на обробку персональних даних згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 1094 (зі змінами) від 27 грудня 2017 року (електронне посилання);

7) конкурсна пропозиція обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі;

8) довідка МВС про відсутність судимості (чинна на дату розкриття пропозицій претендентів);

9) медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ (чинні на дату розкриття пропозицій претендентів);

10) попередження стосовно встановлених Законом України "Про запобігання корупції" вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 1094 (зі змінами) від 27 грудня 2017 року (електронне посилання);

11) заява про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно із додатком 4 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 1094 (зі змінами) від 27 грудня 2017 року (електронне посилання);

12) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України "Про запобігання корупції").

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді.

Вимоги до конкурсної пропозиції:

– конкурсна пропозиція має бути обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі;

– конкурсна пропозиція може містити проект плану розвитку підприємства на середньострокову перспективу (три – п’ять років), в якому передбачаються:

– план реформування підприємства протягом одного року;

– заходи з виконання завдань підприємства і результати аналізу можливих ризиків,

– пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників підприємства, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;

– пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку підприємства;

– пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності підприємства.

 

 

 

Оголошення про початок формування конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття посади керівника комунального некомерційного підприємства «Нехворощанський Центр первинної медико-санітарної допомоги Нехворощанської сільської ради Полтавського району Полтавської області»

Керуючись Постановою Кабінету Міністрів України № 1094 "Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я" (зі змінами) від 27 грудня 2017 року, Розпорядження Нехворощанського сільського голови № 7-од "Про проведення конкурсу та оголошення про початок формування конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття вакантної посади керівника комунального некомерційного підприємства «Нехворощанський Центр первинної медико-санітарної допомоги Нехворощанської сільської ради Полтавського району Полтавської області» від 31 січня 2022 року, Нехворощанська сільська рада оголошує початок формування конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття вакантної посади керівника комунального некомерційного підприємства «Нехворощанський Центр первинної медико-санітарної допомоги Нехворощанської сільської ради Полтавського району Полтавської області».

З метою забезпечення прозорості та відкритості прийняття рішення щодо призначення керівника комунального некомерційного підприємства «Нехворощанський Центр первинної медико-санітарної допомоги Нехворощанської сільської ради Полтавського району Полтавської області» запрошуємо долучитись до проведення конкурсу представників галузевих професійних спілок, громадських об’єднань у сфері охорони здоров’я відповідного функціонального спрямування та/або у сфері запобігання корупції і антикорупційної діяльності (за умови реєстрації таких громадських об’єднань не менш як за два роки до дати рішення про проведення конкурсу) та/або незалежні експерти у сфері охорони здоров’я.

Галузеві професійні спілки, громадські об’єднання у сфері охорони здоров’я відповідного функціонального спрямування та/або у сфері запобігання корупції і антикорупційної діяльності подають по чотири кандидатури органу управління, який визначає представників до складу конкурсної комісії з таких кандидатур та/або з переліку незалежних експертів у сфері охорони здоров’я у кількості, рівній кількості представників органу управління.

До складу конкурсної комісії з проведення конкурсного відбору на зайняття посади керівника комунального некомерційного підприємства «Нехворощанський Центр первинної медико-санітарної допомоги Нехворощанської сільської ради Полтавського району Полтавської області» входять 4 представники органу управління ( Нехворощанської сільської ради), 4 представники галузевих професійних спілок, громадських об’єднань у сфері охорони здоров’я відповідного функціонального спрямування та/або у сфері запобігання корупції і антикорупційної діяльності (за умови реєстрації таких громадських об’єднань не менш як за два роки до дати рішення про проведення конкурсу) та/або незалежні експерти у сфері охорони здоров’я.

Членом конкурсної комісії не може бути особа, щодо якої є документально підтверджена інформація про:

наявність судимості за вчинення умисного злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку;

накладення адміністративного стягнення за корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення - протягом трьох років з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили;

наявність конфлікту інтересів.

Під час виникнення у члена конкурсної комісії вказаних вище обставин, такий член конкурсної комісії зобов’язаний невідкладно самостійно подати органові управління письмову заяву про самовідвід. У разі неподання зазначеної інформації член конкурсної комісії несе відповідальність згідно із законодавством. У разі виникнення (виявлення) у члена конкурсної комісії вказаних вище обставин, після формування складу конкурсної комісії такий член конкурсної комісії підлягає заміні відповідним суб’єктом подання, який запропонував кандидатуру зазначеного члена конкурсної комісії, не пізніше наступного робочого дня після встановлення (виявлення) зазначених обставин.

Відповідно до Порядку проведення конкурсу пропозиції щодо кандидатур до складу конкурсної комісії приймаються Нехворощанською сільською радою протягом 15 днів з моменту оприлюднення даного оголошення – до 17.15 години 15 лютого 2022 року у вигляді листа на паперових носіях, підписаного керівником із зазначенням кандидатур (кандидатури), які рекомендуються для включення до складу конкурсної комісії.

До листа додаються:

  • Згода на обробку персональних даних та попередження про вимоги та обмеження, встановлені Законом України «Про запобігання корупції» підписані особами, які пропонуються до складу конкурсної комісії;
  • Від громадських організацій – з метою підтвердження функціонального спрямування громадської організації та її державної реєстрації, засвідчені належним чином копії затвердженого в установленому порядку статуту громадської організації та документа про державну реєстрацію.

Документи приймаються та реєструються за адресою: село Нехвороща, вул..Миру, буд.3, Нехворощанська сільська рада.

Телефон для довідок: 095-764-25-54, заступник сільського голови Короленко Зоя Петрівна.

 

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь